Project

Werelderfgoed onderwaterpark Bonaire

Sinds 2011 staat het Bonaire National Marine Park (BNMP) op de Nederlandse voorlopige lijst voor het werelderfgoed. Daarna zijn de voorbereidingen voor de definitieve aanvraag gestart, waarvoor in 2012 al een stappenplan is gemaakt. Een van de ondersteunende documenten voor de aanvraag betreft de beschrijving van de OUV (Outstanding Universal Value, datgene wat het gebied wereldwijd uniek maakt). Het is niet voldoende om te beschrijven dat het gebied aan een of meer UNESCO criteria voldoet, maar  ook moet worden aangetoond dat het gebied voldoet aan condities voor integriteit en dat er een adequaat beheersplan bestaat (dat laatste is geen onderdeel van dit project).

Deliverables

Er zal een rapport opgeleverd worden waarin de 'Outstanding Universal Value' van het Bonaire National Marine Park (BNMP) beschreven wordt en een 'Comparative Analysis' gedaan wordt van BNMP in vergelijking met andere werelderfgoed sites. Dit rapport zal onderdeel zijn van de haalbaarheidsstudie naar een werelderfgoedaanvraag van BNMP. 

Publicaties