Project

Werkgelegenheid en biomassa (HD3549)

Werkgelegenheidsimpuls van de natuur, bos- en houtketen     


Om de potentiƫle bijdrage van de bos- en houtketen aan de werkgelegenheid te kunnen vaststellen, is inzicht nodig in de omvang en samenstelling van de huidige werkgelegenheid. Dit kortlopende project is bedoeld om dat inzicht te geven. Het gaat hierbij zowel om de directe werkgelegenheid van de onderscheiden sectoren, alsook om de indirecte werkgelegenheid. Op basis van dat inzicht kan worden nagegaan welke op maatschappelijke doelen gerichte initiatieven kansrijk zijn om een impuls te geven aan de werkgelegenheid. De beantwoording is gebaseerd op de nationale input-outputtabel van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze input-outputtabel beschrijft de herkomst en bestemming van goederen en diensten naar bedrijfssectoren. Door de input-outputanalyse worden zowel directe als indirecte aspecten meegenomen. Voor de afbakening is een beroep gedaan op de natuur-, bos- en houtsector, met name het Platform Hout en de Vereniging van bos- en natuureigenaren (VBNE).


Publicaties