Project

Werkprogramma over wetlands met Korea binnen bestaand MOU (K_NenR_146)

De Nederlandse overheid is betrokken bij een internationale delegatie die namens de trilaterale Waddenzeestaten naar de Convention on Biological Diversity in Korea gaat. Aan de trilaterale staten is gevraagd om expertkennis mee te nemen. Duitsland en Denemarken sturen een wetenschappelijke expert en ook Nederland wil een wetenschappelijke afvaardiging sturen. Doelstelling van het bezoek is om te komen tot een werkprogramma voor 2014-2018 voor samenwerking met Korea op het gebied van wetenschap, monitoring en management van waddensystemen. Tevens is gevraagd of Nederland kan assisteren in het voorbereiden van een werelderfgoedaanvraag.

In dit project neemt IMARES deel aan de Nederlandse delegatie voor de bijeenkomst van de Convention on Biological Diversity (CBD) in Zuid-Korea (oktober 2014). Er wordt met Zuid-Korea kennis uitgewisseld over en samenwerking gezocht op de vakgebieden van monitoring en onderzoek naar benthische ecologie en morfologie. In Zud-Korea is namelijk een vergelijkbaar systeem als de Nederandse Waddenzee aanwezig. IMARES expert Martin Baptist zal afgevaardigd worden. Vervoglens wordt in de loop van 2014-2015 een werkplan opgesteld voor de praktische uitwerking van de samenwerking en het onderzoek.

Publicaties