Project

Wet- en regelgeving en experimenteerruimte

Wet- en regelgeving moet gewenste ontwikkelingen stimuleren en ongewenste ontwikkelingen tegengaan. De regelgeving over multifunctionele landbouw is veelal een optelsom van vele regels, die onderling niet altijd even goed op elkaar afgestemd zijn en bovendien vaak gericht zijn op grootschalige produktie en verwerking.

Doelstellingen project

Het project heeft als doel om een antwoord te geven op de vraag welke wet- en regelgeving de gewenste ontwikkeling van multifunctionele sectoren belemmert, en welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn. Daarbij rekening houdend met successen die al geboekt worden

Aanpak en tijdspad

Algemeen:

In de eerste fase zal nader worden bekeken op welke wet-en regelgeving de nadruk zal liggen en in welke sectoren dat he tmeest voorkomt. 

Onderdelen:

  1. Bijeenkomsten (2) met aantal deskundigen (incl. organisaties die eerdere studies rond knelpunten hebben verricht):
  • om de belangrijkste aandachtspunten/knelpunten in de huidige praktijk boven tafel te krijgen.
  • successen rond het oplossen van knelpunten op te lichten (van leren!)     (uitvoering: maart/april 2013)
  1. Bijeenkomst: Leren van ervaringen afkomstig van gehouden burgerparticipatiebijeenkomsten  (uitvoering: april 2013)
  2. Analyse meldingen van MFL-ondernemers over de praktijkknelpunten wetgeving bij het eerder ingestelde Meldpunt
  3. (Taskforce, LTO). Aaandachtspunt: het aantal meldingen is tegengevallen   (uitvoering:april 2013)
  4. Bijeenkomst organiseren met aantal juristen, beleid en sector om zicht te krijgen (in hoofdlijnen) op een aantal mogelijke oplossingsrichtingen (welke aanpak is daarvoor nodig, welke acties)     (uitvoering: mei 2013)
  5. Rapportage via artikelen  (juni -juli 2013)

Resultaten

  • Artikel met leerzame succesvolle ervaringen (inclusief aanpak ervan)
  • Artikel met grootste knelpunten en eerste aanreikingen naar oplossingsgerichte aanpak