Project

Wetenschappelijke bodemvorming onder de voedselbosbouw

Voedselbossen zijn een beloftevolle systeemoplossing voor een aantal actuele maatschappelijke uitdagingen. Provincie Flevoland en Het Groen Ontwikkelfonds Brabant verlenen actief steun aan de realisatie van twee grootschalige voedselbossen, die in respectievelijk Almere en Schijndel fungeren als living labs voor praktijkonderzoek naar de beloften van de professionele voedselbosbouw.