Project

Wetenschappelijke bodemvorming onder de voedselbosbouw

Voedselbossen zijn een beloftevolle systeemoplossing voor een aantal actuele maatschappelijke uitdagingen. Provincie Flevoland en Het Groen Ontwikkelfonds Brabant verlenen actief steun aan de realisatie van twee grootschalige voedselbossen, die in respectievelijk Almere en Schijndel fungeren als living labs voor praktijkonderzoek naar de beloften van de professionele voedselbosbouw.

Tot op heden is er weinig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de impacts van voedselbossen in gematigde klimaatzones. Om de (potentiƫle) meerwaarde van deze innovatieve, agrarische productiesystemen te onderbouwen willen wij in dit project de duurzaamheidsimpacts van voedselbossen in een gematigde klimaatzone wetenschappelijk analyseren. We richten ons daarbij op verdienvermogen, klimaatmitigatie, (agro-)biodiversiteit, bodemkwaliteit en ecologische veerkracht. De beide voedselbossen worden gedurende het onderzoeksproject aangelegd. Dit biedt een unieke kans om de ontwikkeling van deze voedselbossen wetenschappelijk te monitoren vanaf de aanleg. Het meetbaar maken van het biodiversiteitsherstel, de koolstofopslag (klimaatmitigatie) en de waterretentie is in toenemende mate een randvoorwaarde voor beloning van onder meer agrarische grondgebruikers die zich inzetten voor versterking van deze ecosysteemdiensten. De studie sluit daarmee aan bij de ambities en aanpak van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, het Klimaatakkoord en de missies van LNV.

 

Publicaties