Project

Wettelijke belemmeringen bij hergebruik reststromen

Binnen horecazaken, supermarkten en speciaalzaken wordt het ontstaan van de meeste reststromen als gevolg van wet- en regelgeving onderzocht. Dit moet inzicht geven in knelpunten en mogelijke oplossingen voor veilig hergebruik van reststromen.

Doelstelling

Het doel van dit project is om de reststromen in supermarkten, horecazaken en speciaalzaken te onderzoeken. Denk aan hergebruik van reststromen en het creƫren van economische meerwaarde.

Resultaten (beoogd)

De volgende activiteiten staan centraal in dit project:

  1. Het vaststellen van die verkooppunten waar regel- en wetgeving leidt tot de grootste reststromen.
  2. Voor een select aantal verkooppunten wordt uitgezocht hoe bestaande reststromen een hoogwaardigere bestemming kunnen krijgen.
  3. Voor een select aantal verkooppunten wordt uitgezocht hoe het aanpassen van wet- en regelgeving kan leiden tot een meerwaarde van de bestaande reststromen.
  4. Afsluiting met aanbevelingen voor implementatie voor deze verkooppunten.

Het eindrapport in het laatste kwartaal van 2013 geeft zicht op de knelpunten en mogelijke oplossingen waardoor ondernemers de belangrijkste reststromen veilig kunnen hergebruiken. De oplossingen gaan gepaard met een weergave van uit te voeren acties door en de gevolgen voor betrokken partijen. Zo zijn pilots eenvoudig op te starten.

Plan van Aanpak

Gegevens worden verzameld via een Desk study. Dit moet informatie opleveren over het ontstaan van de meeste reststromen als gevolg van wet- en regelgeving. Via interviews en praktijkopdrachten zullen onderzoekers afzettypen binnen horeca, retail en speciaalzaken selecteren die het grootste effect op de voedselverspilling hebben. Bij deze zaken vindt analyse en monitoring plaats.