Project

Wisdom of the crowd and value-creation

In de huidige informatie- en participatiesamenleving wordt door nieuwe spelers en op nieuwe digitale manieren private, collectieve en publieke waarden gecreëerd. Overheidsorganisaties leveren goederen en diensten gericht op een publiek belang. Maar ook bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers kunnen in nieuwe coalities en organisatievormen collectieve of publieke waarde creëren. Nieuwe digitale middelen bieden daar extra wegen voor. Via sociale media, online platforms, mobiele apps etc. kunnen maatschappelijke initiatieven veel makkelijker informatie en data vinden en delen en op die manier maatschappelijke waarde creëren. De moeilijkheid hierin is nog wel dat er tussen de actoren verschillende opvattingen heersen over wat publieke waarde is.

In dit onderzoek staat de relatie tussen de informatiesamenleving en de participatiesamenleving in het creƫren van collectieve en publieke waarde centraal. In dit onderzoek worden nieuwe vormen van waarde-creatie geproblematiseerd die gedreven zijn door sociale innovatie en digitale innovatie. De focus ligt hierbij op concrete voorbeelden van waarde-creatie die ontstaat in interactie met nieuwe digitale informatie- of datastromen. Het onderzoek richt zich op het onderkennen van de samenhang en de spanning tussen waarden die binnen een collectief worden gedragen en de meer algemene publieke waarden, en de wijze waarop waarde-creatie samenhangt met bijv. open data of gesloten informatiedeling.

Publicaties