Project

Workshop EC Beschermingsdoelen gewasbeschermings-middelen

De Europese Commissie organiseert in 2019 en 2020 drie workshops voor het afleiden van beschermdoelen voor het milieu m.b.t. de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Het operationaliseren van deze beschermdoelen (= het definieren van specifieke beschermdoelen voor niet-doelwit organismen en biodiversiteit in het landelijk gebied) is een voorwaarde voor het ontwikkelen en implementeren van een getrapt beoordelingssysteem in de vorm van EFSA Guidance Documents. EFSA is van plan om in de nabije toekomst guidance documenten voor terrestrische planten, non-target arthropods and bodemorganismen te ontwikkelen die het huidige SANCO guidance document for terrestrial ecotoxicology moeten gaan vervangen. Tevens is een update van het huidige EFSA guidance document voor vogels en zoogdieren gepland. Hiervoor zijn ook operationele beschermdoelen vereist. Operationele beschermdoelen vereisen een dialoog tussen risk assessors en risk managers.

Het project beoogt ondersteuning van ir J.J.M. van den Heuvel (Hans) van LNV als Nederlandse vertegenwoordiger bij de drie DG SANTE workshops over milieubeschermdoelen bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondersteuning zal in eerste instantie uitgevoerd worden door dr Theo Brock van Wageningen Environmental Research. Theo Brock zal als specialist op het gebied van ecologische risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen ook deelnemen aan deze DG SANTE workshops.

Publicaties