Project

Workshops risk assessment nieuwe plantvariëteiten

Het project stelt zich ten doel om tot een bredere Europese discussie (op wetenschappelijk en/of beleidsniveau) te komen ten aanzien van de twee aspecten van de risico-beoordeling van nieuwe plantvariëteiten.

Deze twee aspecten zijn: 1) het uitvoeren van de risico-beoordeling van nieuwe plantvariëteiten volgens het wetenschappelijk meer verantwoorde product-based principe in vergelijking met het huidige process-based principe en 2) de noodzaak om standaard een volledig dossier te vragen voor deze klassieke kruisingen van GG plantvariëteiten, de stacked GM events, waar dit voor andere kruisingen van GG-lijnen met conventionele variëteiten niet gevraagd wordt.

Publicaties