Project

Xanthomonas

Veel groentegewassen worden vermeerderd via zaad, dat besmet kan zijn met zaadovergaande ziekteverwekkers. Met name in tweejarige gewassen zijn infecties vaak moeilijk te vermijden. Gezond, pathogeen-vrij zaad is de basis voor een gezond gewas. Veelal is onvoldoende bekend hoe zaad besmet raakt en waar infecties met ziekteverwekkers in of op het zaad gelokaliseerd zijn. Deze kennis is van belang om te bepalen waar en wanneer tijdens de zaadproductieteelt ingegrepen moet worden, welke ontsmettingsmethoden bruikbaar zijn om infecties te voorkomen en mogelijk ook bij monitoring en het veredelingsonderzoek.

Om de zaadovergaande bacterie Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc) in Brassica's te beheersen is kennis nodig van de ecologie van Xcc. In dit project wordt bestudeerd via welke routes Xcc de planten en het zaad koloniseert. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een fluorescent gemerkte Xcc stam van de bacterie. In een kasexperiment worden de bloemen van rapid cycling Brassica’s geïnoculeerd via verneveling. De symptoomontwikkeling wordt vastgelegd en de populatiedynamica bestudeerd in de hauwen en zaden met behulp van uitplaattechnieken en microscopische technieken. Er wordt onderzocht of een tropisch bloemkoolras een geschikt model is voor de studies. Ook wordt de populatiedynamica op hommels bestudeerd die gebruikt worden voor bestuiving van het gewas.

Deliverables

  • Technieken waarmee GFP-gemerkte Xcc stammen kunnen worden gelocaliseerd in Brassica planten.
  • Kennis wordt ontwikkeld over de kolonisatieroutes van Xcc in Brassica planten die uiteindelijk leiden tot zaadinfecties.
  • Een wetenschappelijke publicatie.
  • Een lezing voor stakeholders

Publicaties