Project

Zaadkwaliteit tomaat

<p>De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar het gebruik van groeimodellen in productiegewassen (o.a. tomaat). Dit heeft veel inzicht opgeleverd in fysiologische processen, invloed van omgevingsfactoren en maakt het mogelijk om voorspellingen te doen van de vruchtopbrengst. Voor verdere optimalisatie van de zaadopbrengst bij tomaat bieden deze modellen wellicht ook mogelijkheden. Cruciaal zijn echter in zaadteelt van vruchtgewassen de gevolgen voor zaadkwaliteit. In dit project zal worden onderzocht of de bestaande modellen uit te breiden zijn met een module voor zaadopbrengst en zaadkwaliteit.</p>

Zaadkwaliteit wordt, evenals groei en ontwikkeling, beïnvloed door omgevingsfactoren. Voor een deel lopen te verwachten positieve effecten van omgevingsfactoren op zaadkwaliteit parallel met positieve effecten op de groei en ontwikkeling in algemene zin, maar voor een deel zijn ze daarvan losgekoppeld door specifieke hormonale sturing. In dit pilot project wordt gekeken naar de effecten van koolzuurgas en licht. Het project moet laten zien of meer gedetailleerd onderzoek perspectief kan bieden om met sturing van omgevingsfactoren de zaadopbrengst en kwaliteit te verbeteren.

Deliverables

Kennis over de effecten van koolzuurgas en licht op zaadproductie en zaadkwaliteit bij zaadproductie van tomaat

Publicaties