Project

Zaadsortering

Via sortering verwijderen van mindere kwaliteit zaden kan een enorme meerwaarde opleveren voor zaadbedrijven en hun klanten. Hier liggen dan ook kansen om met behulp van moderne technologie de kwaliteit van zaadpartijen te verhogen.

Via sortering verwijderen van mindere kwaliteit zaden kan een enorme meerwaarde opleveren voor zaadbedrijven en hun klanten. Nieuwe methoden komen beschikbaar die in staat is om zaden individueel en met verschillende manieren te analysen op een niet-destructieve wijze. Door resultaten van die analyses te koppelen aan  kwaliteit van individuele zaden ontstaan nieuwe mogelijkheden om zaden en te sorteren. In het project worden perspectieven daarvan onderzocht, o.a. met spectraal analyse bij 19 verschillende golflengten.

Deliverables

Knowledge on the potential for novel methods in seed sorting

Publications


Removal of lesser quality seeds by sorting can improve the value of seed lots for seed companies and their clients. Novel methods become available for non-destructive analyses of individual seeds. By correlating the results of these analyses with the quality of individual seeds, new perspectives arise for sorting of seeds. In the project this potential is studied using spectral analyses at 19 different wavelengths.


Publications