Project

Zachte landing suikerhervorming

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het suikerquotumsysteem in de EU per 30 september 2015 af te schaffen. Verwacht wordt dat deze afschaffing gaat leiden tot prijsverlaging van suiker en suikerbieten. Meerdere EU-lidstaten wensen een ‘zachte landing’ voor het nieuwe suikerbeleid, met name de afschaffing van het quotum in 2015. De Nederlandse overheid was in principe vóór deze afschaffing, maar is niet onwelwillend richting genoemde wens. Zij zoekt nu naar geschikte in te zetten instrumenten, waarbij geleidelijke quotumverruiming een serieuze optie lijkt. Echter, ook andere instrumenten zouden een rol kunnen spelen.

Aanpak en tijdspad

De nadruk in de uitvoering ligt op het ontwikkelen van een aantal denklijnen in brainstormsessies van LEI en EZ, aangevuld met modelberekeningen met CAPRI.

Resultaat

Het beoogde resultaat van dit project is kennis voor EZ om zelf voorstellen te kunnen doen maar ook om eventuele alternatieve voorstellen van andere lidstaten of de Commissie op hun effecten te kunnen beoordelen. Uit het onderzoek volgt dat bij een keuze van geleidelijke verruiming van het suikerquotum die verruiming tussen 2015 en 2020 15% moet bedragen. Echter, voor Nederland en West-Europa in het algemeen is een abrupte afschaffing van het quotumsysteem beter.

Producten

Het beoogde product is een vertrouwelijke interne notitie voor de opdrachtgever, die op 5 oktober 2012 in concept klaar is. Inmiddels is de notitie volledig afgerond.