Project

Zeehonden-, bruinvis- en schelpdierdata aan IHM

Wageningen Marine Research is beheerder van een groot aantal datasets van EZ. Om deze te ontsluiten via het portaal van het Informatiehuis Marien (IHM) is een aanpassing nodig in de basisarchitectuur van de ICT-infrastructuur van Wageningen Marine Research. In dit project worden drie belangrijke datasets ontsloten als open data.

Wageningen Marine Research is beheerder van een groot aantal datasets van het ministerie van EZ. Om deze te onsluiten via het portaal van het Informatiehuis Marien (IHM) is een aanpassing nodig in de basisarchitectuur van de ICT-infrastructuur van Wageningen Marine Research. In dit project worden drie belangrijke datasets (schelpdieren, bruinvissen, zeehonden; 2012-2014) ontsloten als open data via de website http://www.informatiehuismarien.nl/open-data/

Publicaties