Project

Zeeschildpadden van Caraïbisch Nederland

De zeeschildpadden die voorkomen in Caribisch Nederland zijn allen beschermd volgens het Inter-Amerikaanse Zeeschildpadden Verdrag. De gerichte jacht om vlees en schild is sterk teruggedrongen, echter kustontwikkeling en verlies van neststranden, vervuiling en visserij bedreigen de schildpadden nog steeds. De deelnemende landen in het Verdrag, waaronder Nederland, hebben zich verplicht de dieren actief te beschermen.

Doelstelling

Bonaire heeft al jaren lang een schildpadden monitoringsprogramma lopen. Ook Sint-Eustatius en Sint Maarten hebben een schildpadden monitoringsprogramma waarbij de eierleggende schildpadden op het strand jaarlijks geteld en bestudeerd worden.

Doel van dit project is om de ecologie en bedreigingen van lokale populaties van deze beschermde soorten verder te onderzoeken in verband met . internationale afspraken. Met de resultaten kunnen beheer en bescherming worden verbeterd.

Er zijn drie deelprojecten:

1. Onderzoek naar het belang van Lac Baai, Bonaire, voor Hawksbilll (karet)schildpadden.
2. Onderzoek naar de reden voor de hoge nestmortaliteit van de Leatherback nesten op Zeelandia strand Sint Eustatius.
3. Onderzoek naar de schildpaddenpopulaties in Lagoen, Bonaire.

Werkwijze

Er wordt praktijkonderzoek gedaan in Lac baai (Bonaire), op Statia en in Lagoen (Bonaire).

Resultaten

Resultaten van dit onderzoek wijzen erop dat het de complexe Lac Baai-habitat, bestaande uit een kustrif, zeegrasweiden en mangrovebos, een gezonde en productieve karetschildpad-aggregatie ondersteunt.

Somatische groeicijfers voor karetschildpadden zijn hoog en de conditie-index van karetschildpadden in Lac Baai valt binnen het bereik van karetschildpadaggregaties op andere plaatsen in het Caribisch gebied.

De groeipercentages van karetschildbadden in Lac Baai zijn het hoogst vergeleken met andere Caribische karetschildpaddenaggregaties.

Al is een zeegras-habitat niet zo gebruikelijk als leefgebied voor deze schildpadden als koraalriffen en andere harde-bodem-habitats,  toch kan deze habitatvorm belangrijk worden voor de schildpadden en kan het een gelijkwaardige productiviteit ondersteungen in het geval dat de koraalriffen achteruit blijven gaan.