Project

Zeewier bioraffinage

Zeewieren hebben een grote potentie als hernieuwbare bron voor chemicaliën en energiedragers. Dit komt door hun bijzondere chemische samenstelling en de mogelijkheid om zeewieren op grote schaal te kunnen kweken in de zee.

Er bestaan nu geen uitgebreide bioraffinage processen voor de productie van (hoogwaardige) chemicaliën en biobrandstoffen uit zeewieren.

Dat komt deels door weinig kennis in de samenstelling, kwaliteit en behandelingen van specifieke zeewieren.

Het Seaweed bio-refinery (Zeewier Bioraffinage) project stelt zich ten doel om de bioraffinage van zeewieren die in de Noordzee groeien voor de productie van chemicaliën en biobrandstoffen in kaart te brengen. Protocollen zullen ontwikkeld worden voor primaire en secondaire bioraffinage van inheemse soorten zeewieren. Ketenanalyse naar de verschillende processen, inclusief socio-economische evaluatie, is ook een onderdeel van het project.

Beoogde eindresultaten

Resultaten zijn:

  • Wetenschappelijke artikelen
  • Bijdragen aan congressen.

Daarnaast is er aandacht voor output in commerciële applicaties in de vorm van octrooien van innovatieve methodes ontwikkeld voor zeewierbehandeling, bijvoorbeeld, en expertiseontwikkeling in het veld van marien onderzoek.

Werkwijze

Activiteiten zijn:

  • Primaire bioraffinage: Samenstelling, hydrolyse en chemische en katalytische conversie van zeewieren
  • Secondaire bioraffinage: Fermentatie tot energiedragers, chemische conversie van suikers en uronzuren tot o.a., aldaarzuren
  • Leveren van input voor procesontwerp en economische evaluatie door andere partners in het project

Publicaties