Project

Zeezoogdieren in Caribisch Nederland

De Caribische delen van het Koninkrijk, waaronder ook Caribisch Nederland beschikken over een rijke en diverse zeezoogdierfauna. Internationale verdragen van relevantie zijn hierbij m.n. ICRW, CBD, SPAW, CMS en CITES, allen waarin het Koninkrijk nauw betrokken is en vaak zelfs voortrekkers rol in vervult. De mogelijkheid voor instelling van een zeezoogdierenreservaat in Caribisch Nederland is door MinEZ onderzocht en vormt nu een belangrijk beleidstraject samen met de Caribisch Nederlandse eilandenpartners (MinEZ 2013).

De Caribische delen van het Koninkrijk, waaronder ook Caribisch Nederland beschikken over een rijke en diverse zeezoogdierfauna. Het Koninkrijk is nauw betrokken en vervult vaak zelfs een voortrekkers rol in de internationale bescherming van deze bijzondere groep dieren. De mogelijkheid voor instelling van een zeezoogdierenreservaat in Caribisch Nederland is door MinEZ onderzocht en vormt nu een belangrijk beleidstraject samen met de Caribisch Nederlandse eilandenpartners (MinEZ 2013). Om dit te helpen realiseren zullen de vier speerpunten voor het CN zeezoogdierenwerk voor 2015 als volgt zijn: Een meer kwantitatieve benadering, Internationale samenwerking, Gebruik technologie (akoestiek) en Draagvlakvorming.Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met regionale en internationale stakeholders, en zo wordt een brede basis voor toekomstige samenwerking gecreëerd en begint de kennisbasis te creëren voor beheer en instelling van het Caribisch Nederlandse zeezoogdier-reservaat.

Deliverables

- In internationaal verband en breed netwerk van data collectie, het gebruik van autonome akoestische recorders voor het vastleggen van de gedefinieerde tandwalvis soorten met rapportage en publicaties.

- Het ontwikkelen and trainen van locale partijen in het gebruik van hand-held hydrophones. Rapportages met evaluatie van de method en aanpassingen voor toekomstig gebruik.

- Rapportage van de monitoring resultaten van locale vissers vissend in het gebied van de Saba Bank en evaluatie van de methode en potentiele kansen in de toekomst.


Publicaties