Project

Ziektebeheersing substraatloze teeltsystemen

De teelt op substraatloze systemen geeft nieuwe perspectieven voor verdere emissiereductie, vooral in de grondgebonden teelt. Door deze teeltsystemen – diepe waterlaag met daarboven (drijvende) planthouders – maken emissies weer controleerbaar en stuurbaar, terwijl grondgebonden teelt altijd een risico zal geven op diffuse uitspoeling. Dergelijke teeltsystemen zijn internationaal veelvuldig in gebruik. Om de systemen in Nederland succesvol te maken zullen ze echter robuuster moeten zijn. De markt in landen als Australie en USA accepteren een grotere uitval dan de markt in Noord-West Europa.

De robuustheid van de systemen wordt vooral bepaald door het gebrek aan controle op het bioleven in het water. Hierdoor ontstaan wortelaantastingen, groeiremming en zelfs grootschalig wegvallen van gewassen. In het demonstratieproject van Schoon en Zuinig (EU-financiering met 30% private investering) met deze systemen bleek vooral deze ziekteontwikkeling onbeheersbaar. In 2013 is door het PT het onderzoek opgestart om te komen tot ziekte-werende systemen. Het eerste jaar richtte het onderzoek zich op substraatkeuze, zuurstoftoediening, stroomsnelheden en pH. Dit project wil voortbouwen op het onderzoek met strategieen van 1) beheersing van het biologisch leven in de basins (periodike zuivering van het systeem, zuiveringsmethoden van het recirculatiewater), 2) introduceren van nuttige micro-organismen. Ook wordt er gewerkt aan indicatoren van bioleven om het sturen op dagbasis mogelijk te maken. Om de kennis direct bruikbaar te maken voor het Schoon en Zuinig-demo-project, zal gewerkt worden met chrysanten. Dit project wordt ondersteund door periodiek overleg met de universitaire vakgroepen van aquatische ecologie en fytopathologie.

Deliverables

  • Inzicht in populatiedynamica in het water
  • Inzicht in het knelpunt van bacterie-afzetting in het leidingwerk en in het basin
  • Indicatorwaarden voor bioleven in substraatloze systemen + eerste opzet voor directe testsystemen (monsterresultaat binnen 4 uur
  • Eerste sturingsparameters voor het doorlopende demonstratieproject bij het bedrijf Kreling in Bruchem.