Project

Zoeken naar ecologische ruimte op zee

In het beleidstraject Noordzee 2030 wordt het beleid geformuleerd voor de komende jaren. Hoewel herstel en bescherming van de natuur in de Noordzee als belangrijk worden gezien, staat de natuur onder druk door o.a. de energietransitie en verduurzaming van de visserij. 

Het doel van het project is om ruimte te zoeken in oplossingsrichtingen voor natuurherstel en bescherming die ook passen bij de uitdagingen van het beleidstraject Noordzee 2030, zoals door mitigatie en compensatie op zee binnen de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn.

Publicaties