Project

Zonneparken voor bedreigde Nederlandse wilde planten

De druk op ons landschap, natuur en biodiversiteit neemt toe terwijl ook onze duurzame energiebehoefte groeit. Het Wageningen Solar Research Program onderzoekt hoe innovatieve zonneparken kunnen bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit. In het Living Lab op Zonnepark Nergena wordt onderzocht hoe zonneparken een plek kunnen bieden aan (bedreigde) planten en dieren. 

Mogelijkheden

Wageningen University & Research onderzoekt wat de mogelijkheden van zonneparken zijn voor het versterken van de biodiversiteit in ons landschap. Welke plantensoorten kunnen er groeien tussen of onder zonnepanelen en hoe kunnen de panelen het beste worden ge├»nstalleerd om de planten, insecten en vogels zoveel mogelijk ruimte te geven? Waar kunnen zonneparken het beste worden aangelegd en waar juist niet? Welke maatregelen en welk beheer moet worden toegepast om de biodiversiteit te optimaliseren en welke rol kan een zonnepark vervullen in het verhogen van de biodiversiteit in het landschap? Denk hierbij aan bloemrijke begroeiingen, op ├│f om het zonnepark, die aantrekkelijk zijn voor insecten en vogels uit de omgeving, waarbij expliciet wordt gekeken naar de mogelijkheden om populaties van bedreigde soorten een plek te geven.  

Betrokken partijen

In een nieuw onderzoeksprogramma, gefinancierd door het kennisbasis programma Natuurinclusieve transities van het Ministerie van LNV, zet de WUR begin 2020 een studie op waarbij, naast naar een antwoord op de bovenstaande vragen, ook wordt gekeken naar welke partijen er betrokken moeten worden om deze nieuwe groene zonneparken te realiseren. Zonneparken waarin de gezamenlijke inbreng van omwonenden, natuur- en landschapsorganisaties en energiebedrijven leidt tot een innovatief, duurzaam en multifunctioneel landgebruik. Waar het om de inzet van inheemse plantensoorten gaat, wordt onder andere kennis gebruikt van Stichting Het Levend Archief, die zich inzet voor het behoud van inheemse Nederlandse plantensoorten. Tevens wordt in samenwerking met LC Energy, leverancier van zonnepanelen, een Living Lab ontworpen op het nieuw aan te leggen Zonnepark Nergena nabij de Wageningse campus, waar de bovenstaande vragen getoetst worden.

Publicaties