Project

Zuinig Watergebruik

Het is gewenst dat zowel waterbeheerders als de land- en tuinbouwsector beschikt over de actuele objectieve wetenschappelijke inzichten over de waterbenutting bij beregening 's nachts versus overdag.

Wat zijn de huidige wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de waterbenutting bij beregening overdag versus bij beregening s nachts? In de situatie van dreigend watertekort, waarbij onttrekkingsverboden van grond- en oppervlaktewater noodzakelijk kunnen worden, is het instellen van een beregeningsverbod overdag een handelingsperspectief voor waterbeheerders. Vanwege

1.) beperking van de capaciteit van wateronttrekking (installaties draaien minder uren) en

2.) de veronderstelde betere waterbenutting bij beregening 's nachts t.o.v. overdag.

De meningen over het laatste zijn verdeeld; discussies worden ook gevoerd vanuit belangen. Zo zijn er beregeningstoepassingen die alleen overdag nut hebben, zoals beregenen t.b.v. het koelen van fruit om hitteschade aan de vruchten te voorkomen.

Publicaties