Project

Zwerfvuil en pelsrobben op Cape Shirreff

In het kader van het Antarctisch verdrag werkt Nederland samen met Chili en de British Antarctic Survey om de vervuiling van het Antarctisch gebied en dan met name de effecten daarvan op zeezoogdieren te onderzoeken. Aan IMARES is door EZ ondersteuning gevraagd bij het verzamelen en analyseren van monsters in het Antarctisch gebied en het rapporteren daarover.


De plastic vervuiling van de oceanen is een toenemend probleem. Er zijn echter nog weinig gegevens over dit probleem in het Antartisch gebied. In de afgelopen jaar en ook dit jaar zijn monsters verzameld van de faeces van de Antarctische Pelsrob in hun kolonie op het Chileense eiland Capa Shirreff. Dezen zullen worden geanalyseerd ten einde te bepalen hoeveel plastic zij inslikken. De hoeveelheid plastic kan een inidicator zijn van de plastic vervuiling in het Antarctisch gebied en worden gebruikt om te bepalen in hoeverre deze dieren en andere toppredatoren last hebben van de plastic vervuiling in het zuidpool gebied.


Publicaties