Project

cofinanciering effeseiis

Binnen het EFESEIIS project wordt in dit derde jaar gewerkt aan theorievorming over het creëren van een stimulerende omgeving voor sociaal ondernemerschap.

Binnen het EFESEIIS project wordt gewerkt aan de vraag hoe een stimulerende omgeving er uit ziet voor sociaal ondernemen, en met name hoe politiek en beleid aan die stimulering kunnen bijdragen. In dit derde jaar wordt vanuit de WUR leiding gegeven aan het theoretische werkpakket. Het doel van het op te stellen theoretisch kader zal er uit bestaan dat er op basis van evolutionaire beginselen inzicht wordt geboden in de balans tussen generieke en contextuele maatregelen die het beleid kan treffen, waarmee optimaal kan worden bijgedragen aan stimulering.

Publicaties