Project

eDNA and camera rivers

Wageningen Marine Research voert diverse monitoringsprogrammas uit voor LNV en RWS in het kader van de WOT en MWTL monitoring. Veelal worden voor de monitoring van diadrome vissen (bijvoorbeeld aal, zalm of prik) fuiken gebruikt om een grotere vangkans te hebben met een relatief lage inspanning. Echter, deze programmas staan onder druk door overtredingen van ingehuurde beroepsvisserij en de daaropvolgende uitsluiting van het project.

Voor de voortzetting van trend monitoring en de evaluatie van soortsamenstelling is het van belang om op zoek te gaan naar alternatieven. eDNA is mogelijk een techniek om de soortsamenstelling van vis vast te stellen. Dit project gebruikt bestaande eDNA data om een vergelijking te maken met fuiken data in de soortsamenstelling. Het geeft een eerste inzicht in de toepasbaarheid van eDNA op de grote rivieren.

Een tweede alternatief is videoregistratie. Videotechnieken kunnen worden ingezet om vissen te registeren, te tellen en op te meten (lengte). Na de registratie kunnen de vissen doorzwemmen om hun migratie voort te zetten. Dit project exploreert de mogelijkheden om videotechnieken in te zetten als alternatief voor traditionele fuiken monitoring.

Publicaties