Project

eDNA barcoding as innovative monitoring tool for invasive species - the Arctic case

Invasieve soorten vormen steeds vaker een probleem in het Arctisch gebied door de opening van zeevaartroutes nu het zeeijs afneemt. De aanwezigheid en verspreiding van invasieve soorten is lastig te bepalen doordat het Arctisch gebied zo afgelegen is. Eerste screenings laten zien dat een aantal invasieve soorten al worden aangetoond in het Arctisch gebied. De ontwikkeling van een snel en innovatiefmonitoringssysteem voor invasieve soorten in het Arctisch gebied is hard nodig om de introductie van soorten te kunnen volgen en waar nodig te mitigeren.