Project

eFoodLab – managen van kennis uit voedselonderzoek

Voedselonderzoek is fundamenteel aan het veranderen door het gebruik van nieuwe informatietechnologie. Publicaties zijn digitaal, data worden gepubliceerd als ‘nanopublicaties’, apparaten genereren grote hoeveelheden data, en tablets zijn de nieuwe labjournaals.

Het verantwoord en effectief delen van resultaten en de manier waarop die verkregen zijn, is cruciaal voor goed voedselonderzoek. Moderne ontwikkelingen op het gebied van digitale media en semantische informatie-uitwisseling bieden ongekende mogelijkheden om onderzoeksinformatie effectief te beheren, integreren en interpreteren.

Dit project maakt deel van COMMIT, het grootste IT-onderzoeksproject dat Nederland op dit moment kent. Het doel van dit project is om data, modellen en rapportages in voedselonderzoek beter te ontsluiten, integreren en benutten. eFoodLab richt zich daarbij op twee speerpunten:

  • het ontwikkelen van methoden en tools voor collectief ontwikkelen van vocabulaires voor (voedsel)onderzoek;
  • het ontwerpen van intelligente elektronische hulpmiddelen voor het registreren en interpreteren van waarnemingen.

Naast het opbouwen van technologische expertise is het nodig meer kennis te ontwikkelen over het motiveren en stimuleren van goed databeheer door onderzoekers.  

Aanpak en tijdspad

Het project omvat drie hoofdactiviteiten:

  • Interactieve en collectieve ontwikkeling van voedselontologie├źn.
  • Ontsluiting en integratie van gedistribueerde data uit experimenteel voedselonderzoek.
  • Services voor kennisontsluiting in agrifood, zoals bijvoorbeeld op het gebied van alternatieve eiwitbronnen, landbouwinnovatie en nieuwe voedsel technologie├źn.

Resultaten

Producten in 2016 zijn:

  1. Rosanne, de semantische extensie van Excel, uitgebreid met automatische herkenning van bestaande data.
  2. ROC+, de tool voor ontologie-ontwikkeling door domein experts, is geschikt gemaakt voor het gelijktijdig werken met meerdere deelnemers. En ondersteunt meertaligheid.