Project

Effecten van luchtverontreiniging in interactie met klimaatverandering op ecosysteemdiensten (ECLAIRE)

Metingen van CO2 in de atmosfeer geven aan dat van de geschatte 9,0 Gton C die wereldwijd wordt uitgebracht door de mens, slechts 4,2 Gton wordt teruggevonden in de atmosfeer. Hieruit is naar schatting 2,3 Gton wordt geabsorbeerd door de oceanen en 2,6 Gton wordt afgezonderd in terrestrische ecosystemen. Een verandering in de opslag van koolstof in terrestrische ecosystemen kan dus een grote invloed hebben op de CO2-concentratie in de atmosfeer. De productiviteit van de ecosystemen wordt vooral versterkt door het bemestende effect van stikstof (N) depositie en kooldioxide (CO2) blootstelling en ook door een warmer klimaat in bijvoorbeeld de Scandinavische landen. Omgekeerd echter kan klimaatverandering in de mediterrane landen leiden tot een verhoogde water stress, waardoor de productiviteit en de opslag van koolstof afneemt. Bovendien kunnen verhoogde ozon (O3) blootstelling, veroorzaakt door de uitstoot van zowel stikstofoxiden (NOx) als vluchtige organische stoffen (VOC's), de fotosynthese (en daarmee de productiviteit van de vegetatie) en de opslag van koolstof verlagen.

Een verandering in de opslag van koolstof in terrestrische ecosystemen kan dus een grote invloed hebben op de CO2-concentratie in de atmosfeer. De productiviteit van de ecosystemen wordt vooral versterkt door het bemestende effect van stikstof (N) depositie en kooldioxide (CO2) blootstelling en ook door een warmer klimaat in bijvoorbeeld de Scandinavische landen. Omgekeerd echter kan klimaatverandering in de mediterrane landen leiden tot een verhoogde water stress, waardoor de productiviteit en de opslag van koolstof afneemt. Bovendien kunnen verhoogde ozon (O3) blootstelling, veroorzaakt door de uitstoot van zowel stikstofoxiden (NOx) als vluchtige organische stoffen (VOC's), de fotosynthese (en daarmee de productiviteit van de vegetatie) en de opslag van koolstof verlagen.

Onderzoeksdoel en verwachte resultaten

op basis van een gecombineerde experimentele en modelmatige benadering zal de invloed van luchtverontreiniging in een veranderend klimaat op de vegetatie en op biomassa (inclusief de bodem organische stof) worden vastgesteld. de onderzoeksbenadering en verwachte resultaten zijn:

  • Kwantitatieve informatie over de gecombineerde interactieve (additieve, synergetische of antagonistische) effecten van veranderingen in luchtkwaliteit  (CO2, N, ozon) en klimaat (temperatuur en neerslag)op de productiviteit van de vegetatiedoor meta analyse van innovatieve experimentele benaderingen in de literatuur.
  • Verdere ontwikkelde en gevalkideerde dynamische bodem vegetatie groei modellen (de model trein VSD+-FORSPACE-PROPS) op de verschillende proefpercelen.
  • Wetenschappelijk verantwoorde drempelwaarden voor de bescherming van terrestrische ecosystemen van luchtverontreinigende stoffen (NOx, NH3, O3) voor het behoud van de productiviteit, koolstofvastlegging en plantendiversiteit, gebaseerd op zowel experimentele als modelmatige benaderingen.
  • Effecten van verschillende scenario's voor veranderingen in klimaat en luchtkwaliteit op de productiviteit van ecosystemen (inclusief economische gevolgen) op een Europese schaal op basis van verschillende modellen, teneinde ook de onzekerheid hierin mee te nemen

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website ECLAIRE.

Publicaties