Project

i3B-Livestock Living Lab

Vanuit het ICT Innovatieplatform Brain & Cognition is recent het initiatief “ICT for Brain, Body & Behavior” van start gegaan, een netwerk van 15 MKB bedrijven en 5 kennisinstellingen die zich hebben verenigd om gezamenlijk ICT meet- en analysesystemen voor fysiologie, gedrag en cognitie te ontwikkelen.

Doelstelling

Het doel van dit project is om unieke field labs voor de veehouderijsector te creëren/ontsluiten die passen binnen het bredere concept van het i3B Living Lab en die het mogelijk maken om referentie datasets te ontwikkelen rond real-time meten en analyseren van fysiologie, gedrag en cognitie van landbouwhuisdieren, het varken meer in het bijzonder. Deelnemende bedrijven kunnen middels dit project en binnen deze PPS makkelijker en sneller samenwerken met bedrijven en kennisinstellingen uit andere domeinen, makkelijker en sneller toegang krijgen tot testfaciliteiten en toegang krijgen tot referentiedata voor een snellere product- en dienstontwikkeling.

Werkwijze

In 2013 worden drie hoofdactiviteiten uitgevoerd:

De eerste heeft betrekking op het gezamenlijk inrichten en testen van een ruimte in het i3B-Fieldlab. Als voorbeeld, kunnen tools als EthoVision, EagleEye of AnyTrack gebruikt worden voor automatische gedragsherkenning in een stal waarin varkens in een groep gehuisvest zijn. Nadere keuze voor de afdeling wordt gemaakt tussen ‘Dierexperimenteel Onderzoekscentrum in Wageningen’ of een stal in VIC Sterksel. Afstemming voor locatiekeuze vindt plaats in overleg met project ‘Mijnvarken’.

Voor de verbinding van de twee netwerken zullen de i3B bedrijven zich presenteren op de open innovatiedagen in Sterksel. Deze worden op 14 en 15 juni 2013 gehouden.

De derde activiteit concentreert zich op het gezamenlijk opstellen van een roadmap voor de varkenshouderij. Hierin worden verwachtingen van technologische ontwikkelingen gekoppeld aan de verwachtingen van de varkenshouderij. Betrokkenheid van beide ecosystemen is hierbij gewenst.

Resultaten

Deelnemende I3B-bedrijven en Vrienden van Sterksel kunnen middels dit project en binnen deze PPS makkelijker en sneller samenwerken door het creëren van een gemeenschappelijke ruimte en zo sneller tot innovatieve producten komen die varkenshouders helpen om bedrijfsvoering efficiënter uit te kunnen veren met meer aandacht voor het (individuele) diergedrag. Toegang tot kennis, testfaciliteiten en referentiedata zorgt voor de versnelling voor verdere product- en dienstontwikkeling.

De concrete producten voor 2013 zijn:

  • Ingerichte en geteste afdeling in i3B-Fieldlab.
  • Presentatie tijdens innovatiedag. 
  • Roadmap als brochure