Project

iCONNECT

Het i2connect-project werkt met 32 organisaties samen aan de ontwikkeling van competenties en vaardigheden van agrarische adviseurs voor het faciliteren en stimuleren van innovatie onder boeren en tuinders op het boerenerf, met als doel de Europese primaire productie te verduurzamen en daarmee een veilige, schone, gezonde en gewaardeerde landbouw te realiseren.

De voornaamste projectactiviteiten zijn een EU-brede inventarisatie van de huidige adviespraktijken, analyse van best practices van innovatiesupport, de ontwikkeling van trainingsprogrammas voor adviseurs en (train-de-)trainers (t-d-t), scholing, excellence classes, interregionale uitwisselingen tussen adviseurs en de ontwikkeling van de randvoorwaarden en condities (binnen de adviesinstituties en het beleid) om innovatiesupport binnen het regime te borgen en verankeren.

Het project beoogt als output binnen de EU-adviseursnetwerken en -organisaties:

  1. Een cultuur te ontwikkelen voor innovatiesupport.
  2. Een breed netwerk te creƫren van getrainde EU innovatiesupporters. I2Connect richt zich i.h.b. op innovatiesupport voor operationele groepen, vanuit de boerenpraktijk gestuurde innovatieprojecten, onder de plattelandsontwikkelingsprogrammas van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in de verschillende lidstaten (in Nederland POP3 en vervolg).

Publicaties