iSQAPER

Project

iSQAPER

Er is geen wetenschappelijke consensus over de set van indicatoren die nodig is om voor praktische doeleinden bodemkwaliteit te beschrijven en te sturen.

Daarom worden in een dertigtal lange termijn experimenten de relaties verzameld en geanalyseerd tussen indicatoren, te leveren ecosysteem diensten en handelingsperspectieven van de teler. Dit project levert hiermee een grote bijdrage aan de wetenschappelijke kennis over deze relaties.

Publicaties