Project

iSQAPER

In toenemende mate wordt de bodem als een niet hernieuwbare hulpbron gezien. Zodra deze is uitgeput is het herstel van productiviteit namelijk een zeer langzaam proces. Gezien de grote economische en ecologische belangen is het belangrijk de conditie van de bodem goed te houden.

Samenvatting

Het project heeft de volgende hoofddoelstellingen:

 • Synthese en ontwikkeling van de kennis over de effecten van landbouwkundig management op de chemische, fysische en biologische aspecten van bodemkwaliteit
 • Identificatie bodemindicatoren die gebruikt kunnen worden in een praktisch toepasbaar instrument voor vaststellen bodemkwaliteit.
 • Ontwikkeling, testen en verbeteren van een bodem-kwaliteits-app (SQAPP) voor bepaling en monitoring bodemkwaliteit van percelen.
 • Ontwikkeling scenario’s voor toepassing verbeterde landbouwkundige methoden die bijdragen aan zowel een verlaagde milieu voetafdruk op continentaal niveau (Europa en China) als een instandhouding of verbetering van de landbouwkundige productie en stabiliteit.
 • Uitvoering van een integrale beoordeling bodembeleid in Europa en China en aanbevelingen voor verbetering.

De belangrijkste producten tot nu toe zijn drie bijeenkomsten, de website en een data management plan. Het grootste deel van de DLO inbreng zit in WP3. Daarnaast zijn er bijdragen in andere werkpakketten. De belangrijkste resultaten tot nu toe zijn:

 • literatuurinventarisatie van indicator systemen voor bodemkwaliteit (WP3)
 • wetenschappelijke publicatie over meten van bodemkwaliteit (WP3)
 • nauwkeurige documentatie van 32 lange termijn experimenten (WP3)
 • verzameling meet data van de lange termijn experimenten (LTE’s) (WP3)
 • analyse historische meetdata van lange termijn experimenten (rapportage) (WP3)
 • protocollen voor de uitvoering van metingen en waarnemingen in 11 LTE’s in 2016 (WP3)
 • Uitvoering van bodem analyses, opbrengst metingen en visuele bodembeoordelingen in de LTE’s (WP3)
 • Meting nieuwe bodembiologische indicatoren in de beschikbare LTE’s (WP3)
 • Analyse van in 2016/2017 gemeten bodemkwaliteits indicatoren in de 11 LTE’s (WP3)
 • Definitie van een Minimale Dataset voor metingen in de lange termijn experimenten en de case study gebieden (WP5
 • Identificatie bodemmanagement contrasten in het case study gebied de Peel (WP5)
 • Beschrijving van een tiental Nederlandse soil improving practices in de WOCAT database (WP5)
 • Uitvoering visuele beoordelingen van bodemkwaliteit in een drietal management contrasten in het case study gebied de Peel. (WP5)

iSQAPER logo.png

Publicaties