Project

iSQPAPER

Kennis over de complexe wisselwerking tussen het gebruik van de grond voor landbouw en het beheer en de kwaliteit van de bodem en functies is gefragmenteerd en incompleet, in het bijzonder met betrekking tot de uitgangspunten en regulerende mechanismen. Het belangrijkste doel van iSQAPER is een interactief bodemkwaliteit assessment tool (SQAPP) te ontwikkelen voor landbouwers, die nieuw verkregen kennis over
processen integreert en die rekening houdt met de gevolgen van landbouw en agrarisch beheer voor bodem eigenschappen en bodemfuncties, en de daarmee samenhangende ecosysteemdiensten.

Voor dit doel worden er meer dan 30 lange termijn experimentele veldproeven in de EU en China geanalyseerd om de regulerende principes af te leiden voor de integratie in SQAPP. SQAPP zal uitvoerig worden getest in 14 onderzoeksgebieden in de EU en China, die een breed spectrum van landbouwsystemen, bodem- en klimaatzones beslaan, en zal daarna worden uitgerold over beide continenten.

Binnen de onderzoeksgebieden zal een reeks alternatieve
landbouwmethoden  worden geselecteerd, geĆÆmplementeerd en geĆ«valueerd met betrekking tot de effecten op de verbetering van de bodemkwaliteit en de productiviteit van gewassen. Bewezen praktijken zullen worden beoordeeld op hun mogelijke toepasbaarheid op het niveau van EU en China, en om de daarmee verband houdende bodem ecologische voetafdruk als gevolg van huidige en toekomstige agrarische ontwikkelingen en diverse beleidsscenario's te beoordelen.

Er zal ook worden bekeken hoe de SQAPP tool kan worden gebruikt
voor verschillende beleidsmaatregelen, bijv. in cross compliance en agromilieumaatregelen. Een uitgebreide verspreidings- en communicatiestrategie, met inbegrip van een web-based informatie portal, zal ervoor zorgen dat de resultaten van het project beschikbaar zijn voor een verscheidenheid van stakeholders op het juiste moment en in de juiste vorm om de kwaliteit en de productiviteit van de bodem te verbeteren in de EU en China.

Publicaties