Project

Bioraffinage

Er moet minder fosfaat gebruikt worden in diervoeder, maar de kwaliteit hiervan moet wel optimaal blijven. In dit project wordt gekeken hoe de verwijdering van fosfaat uit diervoeder het best gerealiseerd kan worden.

Doelstelling

Het doel van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie is om tot een duurzamere landbouw te komen door onder andere het gebruik van fosfaten te beperken. Zo kan er bijvoorbeeld minder fosfaat worden gebruikt in veevoeder. Een groot deel van het fosfaat in veevoeder wordt namelijk niet door het dier opgenomen en verdwijnt in de mest. Het doel van dit project is om uiteindelijk minder fosfaat te gebruiken in diervoeder. Wel moet er op gelet worden dat de waarden van de producten (het vee) maximaal blijft.

Beoogd resultaat

Uit het onderzoek zal beter duidelijk worden hoe de verwijdering van fosfaat uit veevoedergrondstoffen het beste aangepakt kan worden. Tevens wordt duidelijk hoe de samenstelling van het resterende veevoer en de geproduceerde fosfaatneerslag eruit gaat zien. De economische waarde van fosfaat-arm voer en fosfaat-arm mest zal sterk afhangen van de precieze samenstelling van de producten. De samenstelling van de producten is een gevolg van  de productformatie, isoleringsefficiëntie en optimalisatie van het proces. Dit onderzoek zal voorbeelden van de producten produceren en de samenstelling van deze producten analyseren. De waarde van de producten zal worden bepaald aan de hand van de samenstelling. Wanneer de prijzen en de investeringskosten goed zijn ingeschat kan een ondernemer een goede afweging maken om het proces in bedrijf te nemen.

Werkwijze

De verwijdering van fosfaat uit diervoedergrondstoffen is in 2011 geëvalueerd op de economische haalbaarheid.  
De vaststelling van het proces zal gebaseerd worden op het onderzoek van 2011 en de aanbevelingen en eventuele aanpassingen van de werkgroep P/mineralen van het Productschap Diervoeder. Op kleine schaal zal het proces zo volledig mogelijk worden doorlopen. Daarbij zal recycling een aandachtspunt zijn. Verder zijn de resulterende stromen na het weglaten van het fosfaat in diervoeder geanalyseerd op eiwit, zetmeel, suikers, vetten, fosfaat, calcium, droge stof, as en organische stof.


Publicaties