Project

Meerwaarde regionale voedselsystemen

Het doel van dit BO onderzoek is EZ meer inzicht te geven in de economische, innovatieve en maatschappelijke meerwaarde van regionale voedselsystemen en korte ketens. Het project wil het belang van deze vormen van ketenvorming zichtbaar en hanteerbaar maken.

De groeiende vraag naar gezond en duurzaam voedsel biedt kansen voor Nederlandse bedrijven. Productie van voedsel in regionale voedselsystemen en korte ketens is in opkomst en staan ook binnen Europa (o.a. nieuwe GLB) hoog op de agenda«. Het is dan ook de uitdaging om inzichtelijk te maken wat de innovatieve, maatschappelijke en economische meerwaarde is van regionale voedselsystemen en korte ketens. Deze vormen van duurzame voedselproductie zouden een extra kans kunnen bieden om de regionale leefomgeving en werkgelegenheid te stimuleren.

Via een interactieve aanpak in casussen (bijvoorbeeld met onderwijs, ondernemers en lokale overheden in de Achterhoek en het samenwerkingsverband “Eetbaar Rotterdam” in Rotterdam) wordt hier aan gewerkt.

Resultaten (beoogd)

  • Rapport en workshops;
  • Meetmethodiek en interactieve procesaanpak om economische en maatschappelijke  meerwaarde van regionale voedselsystemen te meten;
  • Indicatoren voor  ondernemers en beleid om  het verdienmodel voor en de bredere toepassing van regionale voedsel ketens  te verbeteren;
  • Aanbevelingen voor ondernemers en beleid