Project

Soil Trec

<p>De centrale hypothese van het EU SoilTrEC project is dat de ontwikkeling van de fysische bodemstructuur de sleutel is tot de vorming en het functioneren van de bodem. We veronderstellen dat de vorming van stabiele aggregaten afhangt van het type en de hoeveelheid organische stof, de hoeveelheden kleimineralen en hele kleine colloidale oxide deeltjes (nano-oxiden), en de ionensamenstelling van de bodemoplossing. Het SoilTrEC project zal belangrijke chemische en biologische parameters meten, en empirische modellen van bodemkoolstof en voedselwebdynamiek toepassen om te begrijpen hoe veranderingen in biodiversiteit en het functioneren van het bodemvoedselweb de voorraden koolstof beinvloeden die helpen goede bodem aggregaten te vormen en in stand te houden.</p>

Het doel van dit project is om vast te stellen hoe fysische, geochemische en biologische processen de bodemstructuur bepalen. En om de hieruit voortkomende bodemfuncties (ecosysteemdiensten) te kwantificeren met procesmodellen die vorming en verlies van bodemstructuur en organische stof koppelen aan biodiversiteit en nutriëntendynamiek. De gegevens worden gebruikt in de modellering van voedselwebben en organische stof dynamiek.

Producten

Dit KB project draagt bij aan de doelen en deliverables van het SoilTrEC project, met

  1. Datasets met bodemfysische, geochemische en biologische eigenschappen van de geselecteerde locaties met verschillende stadia van bodemvorming en successie van bodemorganismen. In 2011: Chronosequentie Damma gletsjer Zwitserland, Chronosequentie Marchfeld Oostenrijk, bosbodems op verschillend moedermateriaal Lysina stroomgebied Tsjechie en het Koiliaris stroomgebied op Kreta met gedegradeerde Mediterrane bodems in verschillende klimaatzones (hoogtes). In 2012: diepteprofielen in bos, gras en akker en vergelijking gangbare en biologische landbouw in het Marchfeld, Oostenrijk. En vergelijking gangbare en biologische landbouw en een chronosequentie voor een gletsjer (Skaftafell) op IJsland. In 2013: effect van gewasrotatie (versus continu braak) en type organische mest (stalmest versus stro) in een al 40 jaar lopende factoriële proef bij Fuchsenbigl, Oostenrijk.
  2. Modellen van voedselwebben en koolstofdynamiek
  3. Jaarverslag
  4. Wetenschappelijke artikelen en 2 proefschriften
  5. SoilTrEC levert kennis en inzichten die worden ingebracht in documenten voor beleidsmakers

Publicaties