Risicoanalyse H5N8 HPAI vogelgriep 2020

Nieuws

Risicoanalyse vogelgriep (HPAI) 2020

Gepubliceerd op
2 oktober 2020

Het risico voor de Nederlandse commerciële pluimveehouderij om besmet te raken met Hoog Pathogene Aviaire Influenza (HPAI) wordt ingeschaald als laag. Gedacht moet worden aan een introductiekans van circa 5-15%/jaar in de komende tijd.

HPAI H5N8 in Rusland en Kazachstan

In Rusland en Kazachstan werden Hoog Pathogene Aviaire Influenza (HPAI) type H5N8 virussen aangetoond op pluimveebedrijven in de periode 1 juni t/m 15 september 2020. In dezelfde regio in Rusland werden vier wilde knobbelzwanen, een kuifeend en een wilde eend geïnfecteerd met HPAI H5N8 virus gevonden, en in Kazachstan werden 88 geïnfecteerde wilde vogels gevonden.

Deze gebieden in Zuid-Rusland en Kazachstan grenzen niet direct aan de broedgebieden van wilde trekvogels in Siberië. In de broedgebieden werd voorafgaand aan de start van de najaarstrek geen HPAI virus gedetecteerd, en zijn er geen aanwijzingen voor (massale) vogelsterfte.

Volgen van wilde vogels langs de trekroutes

De detectie van HPAI H5N8 virus in dode wilde vogels in Zuid-Rusland en Kazachstan wijst erop dat dit virus circuleert onder wilde (water)vogels in die regio. Knobbelzwanen trekken niet vanuit dit gebied naar Nederland, maar andere vogelsoorten mogelijk wel. Op het moment van schrijven, eind september 2020, is de najaarstrek van veel soorten watervogels gaande. Actieve en passieve surveillance van wilde vogels langs de trekroutes is van groot belang voor een vroege detectie van HPAI virussen, en zal de komende periode nauwlettend worden gevolgd. Op dit moment zijn er nog geen met HPAI H5N8 geïnfecteerde wilde vogels op de trekroute waargenomen. Signalen uit het westen van Rusland of het Oostzeegebied zijn als eerste te verwachten.

Eerdere risicoanalyses 2020

Risicoanalyse juni 2020

Risicoanalyse januari 2020

Risicoanalyses 2019 en 2018

Risicoanalyse september 2019

Dit rapport geeft een overzicht van de HPAI infecties die werden gerapporteerd tussen 1 april en 23 september 2019.

Risicoanalyse november 2018 update

Het rapport is geactualiseerd op basis van de situatie in november 2018. Aanpassingen ten opzichte van de originele analyse zijn weergegeven in het rood.

Risicoanalyse september 2018

Hieronder staat de eerste risicoanalyse voor de introductie van hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) op Nederlandse commerciële pluimveehouderijen, uitgevoerd in september 2018.