Syscope Magazine 2009

Syscope is een kwartaalblad van Wageningen UR waarin ervaringen en resultaten van systeeminnovatieve projecten
uit het Beleidsondersteunend (BO) onderzoek en de kennisbasis (KB) worden toegelicht.

Syscope Magazine, Winter 2009/2010, nummer 24

Thema: verbinden met burgers

Volledig magazine (pdf, 0.90 Mb)


Syscope Magazine, Herfst 2009, nummer 23

Thema: co-innovatie

Volledig magazine (pdf, 0.81 Mb)


Syscope Magazine Extra, Zomer 2009, nummer 22

Volledig magazine (pdf, 1.94 Mb)


Syscope Magazine, Voorjaar 2009, nummer 21

Thema: samenwerking in ketens

Volledig magazine (pdf, 0.82 Mb)