Syscope Magazine 2011

Syscope is een kwartaalblad van Wageningen UR waarin ervaringen en resultaten van systeeminnovatieve projecten
uit het Beleidsondersteunend (BO) onderzoek en de kennisbasis (KB) worden toegelicht.

Syscope Magazine, Najaar 2011, nummer 30

Thema: innoverende sectoren

Volledig magazine (pdf, 1.76 Mb)


Syscope Magazine, Summer 2011 (Engelstalig)

Theme: Co-innovation

Volledig magazine (pdf, 2.26 Mb)


Syscope Magazine, Voorjaar 2011, nummer 29

Thema: duurzaam bodembeheer  

Volledig magazine (pdf, 1.81 Mb)