Syscope Magazine 2013

Syscope is een kwartaalblad van Wageningen UR waarin ervaringen en resultaten van systeeminnovatieve projecten uit het Beleidsondersteunend (BO) onderzoek en de kennisbasis (KB) worden toegelicht.