GreenCHAINge 1: Mango, bonen en druiven

Project

GreenCHAINge 1: Mango, bonen en druiven

Mango’s komen uit Brazilie, Peru of Afrika, maar ook druiven en bonen worden vaak vanuit bijvoorbeeld Afrika geïmporteerd. Om ook na enkele weken zee-transport een goede kwaliteit te verkrijgen is het belangrijk de juiste transport- en eventuele rijpingscondities te bepalen. Producten met externe kwaliteitsafwijking (verkleuring of rot) kunnen na sorteren makkelijk gedetecteerd en verwijderd worden. Interne afwijkingen (intern bruin of schimmelinfectie) zijn alleen na snijden (destructief) te detecteren.

Doel project

Dit deelproject heeft als doel om mango’s, bonen en druiven van uniforme en goede kwaliteit te krijgen. Daarbij is het van belang om de oorzaak van interne bruinverkleuring van mango’s, en de bruinverkleuring in bonen beter te begrijpen. Bovendien willen we interne kwaliteitsafmetingen op een non-destructieve manier meten om een classificering op interne kwaliteit mogelijk te maken. Om schimmelinfectie in tafeldruiven te voorkomen wordt momenteel getransporteerd onder SO2 condities. In dit deelproject wordt onderzocht druiven onder meer milieu vriendelijke condities getransporteerd kunnen worden zonder last te hebben van schimmelinfectie.

Beoogde resultaten:

  • Bruinverkleuring van gesneden mango beter begrepen
  • Met NIR (Near Infrared) technologie kunnen mango’s non-destructief geclassificeerd worden
  • Bruinverkleuring van bonen beter onder controle
  • Schimmelinfectie bij tafeldruiven onderdrukken bij transport onder 12% CO2 i.p.v. SO2
  • Verbetering transportcondities door middel van betere luchtverdeling in containers m.b.v. afdekking T-bar vloer (ism commerciële partij (Otflow) die dit op de markt brengt).

Behaalde resultaten

Dit project is afgerond met een eindseminar op donderdag 14 maart 2019. De behaalde resultaten van dit deelproject zijn vastgelegd in de volgende factsheets: