Project

GreenCHAINge 2: Meloen & papaya

Het doel van dit deelproject is grip krijgen op de kwaliteit van meloen en papaya en daarmee de hoeveelheid uniforme, kwalitatief hoge en “ready-to-enjoy” vruchten dat beschikbaar is voor de consument te verhogen. De markt voor (sub)tropisch, zoals meloen en papaya’s, groeit snel. Echter, de kwaliteit van deze producten varieert enorm, door de variatie in teelt en oogst condities en het lange transport. Om te voorkomen dat consumenten, door de fluctuerende kwaliteit, geen of minder (sub-)tropische vruchten kopen is het van belang om te werken aan het behoud van een kwaliteit met een bepaalde standaard tot aan het moment van consumptie.

Beoogde resultaten

  • Inzicht in kwaliteit m.b.v. aroma profielen (vooral voor meloen), maar ook stevigheid, kleur, suikeranalyses etc.
  • Ontwikkeling van biomerkers om kwaliteit op een non-destructieve manier te voorspellen (bv door aroma profielen m.b.v. zogenaamde “volatile” metingen met PTR-MS-TOF analyses).
  • Ontwikkeling van modellen om de meest optimale oogst-, transport – en rijpings condities te voorspellen.

Behaalde resultaten

Dit project is afgerond met een eindseminar op donderdag 14 maart 2019. De behaalde resultaten van dit deelproject zijn vastgelegd in de volgende factsheets: