Agromere, het beste idee van Nederland?!

Stad en landbouw zijn steeds verder van elkaar af komen te staan. In de stad woon en werk je. Het platteland is voor de landbouw, de voedselproductie. Maar dan weer niet voor de burger om de hoek, want wat de boer produceert gaat de hele wereld over.

En in plaats van het benutten van het natuurlijk groen van het platteland, worden keurige groenstroken en parken aangelegd. De investering in wonen, infrastructuur en natuur gaat vaak ten koste van landbouw. Niet logisch en niet duurzaam. Terwijl het anders kán!

Almere Oosterwold

Gemeente, stakeholders en Wageningen University & Research

Gemeente Almere heeft grootschalige stadsuitbreiding op de agenda staan, hét moment om een andere koers te gaan varen. Zoiets doe je natuurlijk niet alleen, maar samen met stakeholders en deskundigen. Kennis en ervaring over dit soort trajecten werden door onderzoekers van Wageningen University & Research ingebracht. In opdracht van het ministerie van LNV voerden zij begin jaren 2000 zogeheten ‘toekomstverkenningen naar duurzame landbouw’ uit. Centrale vraag hierbij: welke vormen van landbouw zijn er in 2030? Stadslandbouw kwam naar voren als kansrijke optie.

Gezamenlijk traject

Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Dat geldt zeker voor dit project waarbij veel partijen betrokken zijn en een belang hebben. Er is dan ook veel tijd gestoken in het gezamenlijk formuleren van de gewenste toekomstige situatie. Hoe ziet die eruit? Wat is er voor nodig en wat zijn de consequenties? Verwachtingen en vooroordelen moeten benoemd en getackeld worden. Zo ontstaat een nieuwe manier van kijken naar landbouw en naar elkaar.

Alle partijen vertegenwoordigd

Aan deze sessies namen de gemeenten Almere en Zeewolde, de Stadsboerderij Almere, boeren uit het gebied, projectontwikkelaars, natuurorganisaties, het midden- en kleinbedrijf en het ministerie van LNV deel. Daarnaast zijn ook de inwoners van Almere via twee enquêtes betrokken bij het concretiseren van de plannen voor de nieuwe stadslandbouw-wijk.

Werken

Resultaat: Agromere in beeld

Input verzamelen is één, het uitwerken van al die informatie tot een levensvatbaar concept is een tweede. Want ook het ontwerpproces is een gezamenlijke onderneming waarin voortschrijdend inzicht en nieuwe ideeën of vragen worden meegenomen. Wageningen University & Research is als deskundige en objectieve partij vanaf het begin betrokken bij het proces. Om expertise en ervaring in te brengen en het proces te begeleiden. Het projectteam van Wageningen University & Research heeft samen met planologen en stedenbouwkundigen, Agromere uitgewerkt en gevisualiseerd.

Van plan naar praktijk?

De plannen liggen er en het enthousiasme is groot. Aan de gemeente Almere de taak om Agromere als het beste idee van Nederland letterlijk op de kaart te zetten in Almere Oosterwold.