Projecten Agromere

Het Wageningen University & Research team dat werkt aan Agromere is ook daarbuiten actief met stadslandbouw.

Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (OSA)

Het Agromere team heeft in 2011 samen met CAH Almere, de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) en Witteveen+Bos het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (OSA) opgezet. Het OSA wil stadslandbouw in Almere verder initiëren, stimuleren en mede vormgeven. 

In opdracht van de Werkmaatschappij Almere Oosterwold werd voorjaar 2011 verkend welke stappen nodig zijn om de beoogde transitie naar stadslandbouw vorm te geven in Almere Oosterwold.

De Staalkaarten Stadslandbouw+ zijn aan de rechterzijde van de pagina te downloaden.

Stedennetwerk stadslandbouw

Om stadslandbouw ook landelijk meer body te geven heeft het team in 2010 samen met een 15-tal steden het stedennetwerk stadslandbouw opgezet. Dit netwerk is een platform voor stedelijke professionals om kennis en ervaringen uit te wisselen maar ook om stadslandbouw op de lokale en landelijk agenda te zetten.

Verkenning lokale voedselproductie Almere

Het Agromere team heeft in 2010 voor Almere verkent hoeveel voedsel lokaal geproduceerd kan worden voor de toekomstige stad met 350.000 inwoners. Tevens heeft het verkend welke bijdrage deze lokale productie levert aan de reductie van de food miles en uitstoot van broeikasgassen (zie publicaties).

De Nieuwe Warande

Het was in 2009 nauw betrokken bij het ontwerpteam van De Nieuwe Warande: d’n landbouwhof in Tilburg. Het ontwerp van de lokale partijen in samenwerking met de Brabantse Milieufederatie inspireerde de gemeente Tilburg om stadslandbouw op te nemen in haar visie voor De Nieuwe Warande in Tilburg Noord. Momenteel werkt de gemeente aan de invulling van deze visie.

Overige onderzoeken en initiatieven

In Leeuwarden onderzoekt het team samen met het Nordwin college hoe lokale voedselproductie een rol kan spelen bij het versterken van de wijk Heechterp-Schieringen, zie ook het onderstaande filmpje.

Het team ondersteunt de CAH Almere met de invulling van de nieuwe opleiding Natuur Ecologie en Leefomgeving (NEL) dat stedelijke ‘groene’ professionals opleidt.

Een van de teamleden (Esther Veen) doet promotie onderzoek naar de bijdrage van lokale voedselproductie aan sociale cohesie in buurten en wijken (bekijk ook de blog van Esther Veen).

Samen met Tripworks Studiereizen organiseerde het team een studiereis stadslandbouw naar New York van 3 t/m 7 oktober 2012.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan