Stadslandbouw: duurzame groene energie

Agromere is nieuw, landbouw in de stad niet. Voordat de industrialisatie zijn intrede deed, had de boer namelijk gewoon een plek in de stad en het leven van alledag. Voor voedselproductie, maar ook voor beheerstaken.

Back to the future

Tijdens de industrialisatie zijn stad en landbouw van elkaar gescheiden door de snelle groei van de steden. De boer werd teruggedrongen op ‘eigen terrein’ en wonen en werken speelde zich binnen de stad af. Naar verwachting zal de landbouw in Nederland de komende decennia mogelijk nog eens 150.000 tot 300.000 hectare grond moet inleveren en wordt tegelijkertijd de afstand tussen voedselproductie en consumptie steeds groter. Het is dan ook tijd voor een eigentijdse invulling van de rol van de boer in het stadse leven.

Vrije tijd

Stadslandbouw een trend

In het buitenland - in derde wereldsteden maar ook westerse steden als Tokio en Londen- is stedelijke voedselproductie niet vreemd.  In Nederland begint stadslandbouw ook vaste voet aan de grond te krijgen. Via buurttuinen in Amsterdam, fruitbomen in Groninger straten, restaurants en instellingen met lokale keuken,  de woonwijk met stadsboer in Culemborg tot commerciële bedrijven in de stadsrand van Amsterdam en Almere, krijgt stadslandbouw een gezicht in ons land.  Wageningen UR is bij een aantal initiatieven nauw betrokken.

Initiatieven vanuit landbouwsector

Door de landbouwsector zelf wordt al langer geïnvesteerd in contact met de burger/consument. Recreatie, kinderopvang, zorgboerderijen en landschapswinkels, allemaal voorbeelden waarmee de landbouw de burger de diversiteit en toegevoegde waarde van het platteland laat zien. Op www.waardewerken.nl en www.multifunctionelelandbouw.nl zijn aansprekende voorbeelden te zien van het diverse aanbod van de landbouw.

Groene energie

Landbouw in de stad levert letterlijk groene energie die door zowel de ondernemer als de burger als positief wordt ervaren. Door de burger te betrekken bij de bedrijfsvoering, wordt voedselproductie transparant, men ziet waar ’t vandaan komt en wat er voor nodig is. En ziet waar de boer mee bezig is. Landbouw in de stad brengt leven in een woonwijk en het vergroot de leefbaarheid van het gebied.

Stadsboerderij Almere, in de stal

Win-win situatie

Voor beide partijen zijn er voordelen verbonden aan deze verbintenis. De ondernemer kan inspelen op de behoeften naar rust, ruimte en natuur door recreatie, opvang en zorgmogelijkheden aan te bieden. Daarnaast kan de boer ook bijdragen aan de duurzaamheid van de stad met productie van bio-energie en door hergebruik van stedelijk afval. De burger ervaart dichtbij huis het ritme van de seizoenen, producten uit eigen streek en de meerwaarde van landbouw om de hoek. Wanneer de landbouwsector wordt betrokken bij stadsuitbreidingtrajecten zoals Agromere, ontstaan nieuwe business opportunities en samenwerkingsmogelijkheden.

Stad van de toekomst

Op dit moment woont 50% van de wereldbevolking al in steden, en dat zal alleen maar meer worden. Stadslandbouw is een antwoord op de vraag hoe we in de toekomst deze stedelingen voedsel, groen, rust en ruimte kunnen bieden zonder dat de stedelijke footprint verder toeneemt. In de stad van de toekomst zullen community gardens en groenteperken, maar ook grote professionele ondernemingen in en om de stad, deel uitmaken van duurzame stadslandbouw en het welbevinden van boer en burger.