Project

‘Novel foods' en de zorgen omtrent allergie

De AIO voert onderzoek uit naar de mogelijkheden van integratie van gamma en beta componenten. Dit onderdeel van het AIO plan is vooral gericht op ‘Kennis-implementatie’.

Uitgangssituatie is bestaande kennis over kiwi-allergie en potentiƫle allergie van Starlink mais, beide novel food producten. Via de gamma component wordt inzicht verkregen in de houding van de consument t.o.v. nieuwe voedingsmiddelen en het effect op deze houding van voorkennis over de mogelijke allergeniciteit van het betreffende voedingsproduct (non-GM en GM). De beta component is gericht op het ontwikkelen van strategieƫn en technieken om de mogelijke allergeniciteit van nieuwe voedingsmiddelen in te schatten. Het onderzoek moet leiden tot meer inzicht in de maatschappelijke zorgen en tot adequate beleidsmaatregelen ter verbetering van de voedselveiligheid.

PhD student: ir. Margreet van Putten