Project

Ontwikkeling van immunomodulatoire voedingsingrediënten uit eetbare paddestoelen

Ziektes waarbij het immuunsysteem is betrokken zijn van grote invloed op de ervaren kwaliteit van leven, en vormen een belangrijke kostenfactor voor de samenleving, zoals bijv. in de vorm van verlies aan arbeidstijd, kosten voor gezondheidszorg en, voor kinderen, verlies van schooltijd.

Belangrijke aandoeningen in dit verband zijn allergieën, waarvan het voorkomen toeneemt, en een afgenomen weerstand in het vergrijzende deel van de populatie.

Meestal worden deze aandoeningen bestreden via een medische aanpak. Echter, de kennis van de werking van ons immuunsysteem, en van het effect van natuurlijke verbindingen die kunnen bijdragen aan het reguleren van de immuunrespons, zijn sterk toegenomen. Dit resulteert in nieuwe mogelijkheden om milde therapeutische preparaten of voedingsingrediënten te ontwikkelen die perspectief bieden om een aantal van de immuun-gerelateerde aandoeningen te verzachten, en dus de kwaliteit van leven van de patiënten te verbeteren, het ziekenhuisbezoek te verminderen, en de kosten van de gezondheidszorg terug te dringen.

In (eetbare) paddestoelen zijn twee hoofdgroepen van immunomodulatoire verbindingen geïdentificeerd: beta-glucanen englucanen en FIP’s (fungal immunomodulatory proteins). Het project is gericht op de isolatie, karakterisering en het testen (in immunologische assays gebaseerd op Th1 en Th2 subsets) van actieve verbindingen uit schimmels, en op het ontwerpen van opties voor het toepassen van zulke verbindingen. Toepassingen kunnen worden gezocht in het verhogen van de natuurlijke weerstand, en in het reguleren van allergische reacties.

Post-doc: dr. Cristina Lull Noguera