Productiesystemen

Het komen tot een duurzame teelt in recirculatiesystemen vraagt het in kaart brengen en ‘finetuning’ van alle relevante productieparameters, die sterk afhankelijk kunnen zijn van vissoort tot vissoort. Ook op het niveau van het systeem zelf zijn nog heel wat behoeftes tot optimalisatie. Ruime aandacht moet gaan naar manieren om de productiesystemen verder te optimaliseren. Dit kan door niet alleen het accent te leggen op intensiveren alleen, maar ook op integratie.

Voorziene acties zijn:

  • Het recirculatiesysteem voor de vissoorten die geselecteerd werden voor onderzoek in vorige actie fijn afstellen zodat maximaal kan geproduceerd worden met een hoge kwaliteit, een lage productiekost en minimale emissies naar het milieu. Binnen de glastuinbouw is men door de almaar stijgende productiekosten op zoek naar verbetering van de opbrengst per vierkante meter. Een oplossing kan er in bestaan om visteelt in glastuinbouw te integreren. Deze toepassing wordt voor verschillende vissoorten geëvalueerd en gedemonstreerd.
  • Het zoeken naar lokale, betaalbare oplossingen voor de behandeling van de meest voorkomende afvalstromen, afkomstig van recirculatieteelt. De mogelijkheden van geotubes en verwerking in verwerkingsinstallaties voor varkensmest worden geëvalueerd. Deze toepassingen zullen deels in de provincie Zeeland gedemonstreerd worden. Als het mogelijk is wordt ontwikkelingswerk aan deze technieken met bedrijven samen doorgevoerd en de technieken ook op een bedrijf gedemonstreerd indien mogelijk.
  • Ook het voorkomen van off-flavour bij vis afkomstig van marine recirculatiesystemen wordt hier onderzocht. Oorzaken van deze off-flavour of grondsmaak worden in kaart gebracht. Hierna worden nieuwe en toegepaste technieken om deze kwaliteitsvermindering van de geproduceerde vis te voorkomen, onderzocht en beschreven. Het resultaat is een strategie om grondsmaak in marine visproducten duurzaam te voorkomen.

PCG en KULeuven leggen binnen deze actie het accent op de geïntegreerde teelt, terwijl de andere partners zich toeleggen op de recirculatiesystemen op zich.

Beoogde resultaten:

  1. Een geoptimaliseerd recirculatiesysteem voor de 4 soorten vis.
  2. Twee demonstraties (mestverwerking, nieuwe soorten)