Vis

De intensieve kweek zal binnen de Grensregio Vlaanderen- Nederland plaatsvinden in RAS (recirculating aquaculture system), wat een kapitaal- en kennisintensieve vorm van visteelt is waar nog veel kennisvragen rond bestaan.

Onder dit punt worden de biologie en kweektechniek van verschillende vissoorten onderzocht en op punt gesteld in recirculatiesystemen.  Vissen worden tot voortplanting gebracht door middel van hormoonbehandeling of verandering in omgevingsfactoren (licht, zuurstof, temperatuur, watergeleidbaarheid,…), hierna worden de bekomen larven opgekweekt tot pootvis.  Het opkweken van larven gebeurt in het beginstadium met levend voedsel (rotiferen, artemia), later wordt overgeschakeld naar droog korrelvoer.  De overschakeling van levend op droogvoer en bepalen van de samenstelling van het  droogvoer maakt deel uit van het onderzoek, alsook de techniek om de specifieke soorten tot voortplanting te brengen.

Dit onderzoek naar de biologie en kweektechnieken kan niet los gezien worden van een zoeken naar optimalisatie van de productiesystemen. Minstens 4 verschillende vissoorten vormen het onderwerp van deze activiteit. Welke soorten dit zijn staat op vandaag nog niet volledig vast. Wel zullen de gekozen vissoorten zullen moeten voldoen aan de wensen van de consument (stevig vlees, weinig graten, goede filetvorm..). Ondermeer het marktonderzoek kan hieromtrent beslissende informatie opleveren.

Momenteel lijken volgende nieuwe soorten kansrijk: 

  • binnen de zoetwatervissoorten: snoekbaars, gestreepte baars, tilapia gecombineerd met tomatenteelt, kwabaal, omegabaars, botervis, Gourami soorten, …
  • binnen de mariene soorten: yellow kingfish of cobia…

PIVAL, KaHo Sint Lieven, PCG, Ugent, KULeuven en Imares zullen onderzoeksinfrastructuur inzetten voor dit project. Hierbij zal Imares werken op mariene soorten, terwijl de andere partners zich zullen toeleggen op de zoetwatervissoorten. De universitaire partners zullen zich specifiek met de larvale teelt bezighouden naast de monitoring van de opkweek zelf. De praktijkcentra focussen zich voluit op de opkweek. Deze nieuwe soorten worden dan ook op de locaties gedemonstreerd.

Beoogde resultaten:

Voor 4 soorten: een teeltfiche met volledige kweekparameters en management criteria. Met deze 4 vissoorten wordt ook in de andere activiteiten verder gewerkt