Promotie zilte groente

De duurzame zilte groenten moeten worden gepromoot, enerzijds naar de consument maar in belangrijke mate ook naar de handel en eventuele andere spelers binnen de afzetketen en naar potentiële telers. Veel grootdistributeurs van bv. vis zijn vandaag nauwelijks op de hoogte van de mogelijkheid van teelt van deze gewassen. Daarnaast zal worden gekeken naar de mogelijkheid om specifieke recepten en afgeleide producten te creëren, zoals bijvoorbeeld de Zeeuwse Sushi en een op deze groenten gebaseerde schelpdiersaus.

Met potentiële ketenpartijen zullen gesprekken worden aangegaan, opdat zij een indicatie van productievolume en gewenste kwaliteitsspecificaties kunnen geven vooraleer zij afname zouden overwegen. Dit is noodzakelijk om tot vergroting van de vraag te komen.

Beoogde resultaten:

  • Zilte keten in beeld, aansluitende inventarisatie van promotiemogelijkheden
  • Promotieactiviteiten in samenwerking met de sector, incl uitreiken van het eerste krat zeekraal etc.
  • Uitgewerkte voorbeelden van recepten en afgeleide producten van zilte groenten
  • Zoeken naar modelketen met telers en afzet voor beschutte teelten