Over Arctische ontwikkeling

Over Arctische ontwikkeling

De vermindering van het zee-ijs in het Noordpoolgebied omvat twee kanten. Enerzijds wordt een gevoelig ecosysteem drastisch kleiner, anderzijds komt een enorm economisch potentieel beschikbaar.

Belangrijke economische uitdagingen in het Noordpoolgebied zijn de ontwikkeling van olie-en gasreservoirs, de noordelijke zeeroute, visserij en de ontwikkeling van havens.

Een voorbeeld is de noordelijke zeeroute. Het biedt een veelheid aan mogelijkheden door kortere scheepvaartroutes, lagere stookkosten en minder gasvormige emissies. Tegelijkertijd zijn enorme investeringen nodig in nieuwe scheepvaarttechnologie├źn die bestand zijn tegen de barre Arctische omstandigheden. Voorbeelden van nieuwe technologie├źn en de activiteiten rond het verschepen zijn de behandeling van ballastwater, nieuwe scheepvaartroutes, navigatie en reddingsfaciliteiten.

Wageningen University & Research is continu op zoek naar verduurzaming van nieuwe technologie in Arctische ecosystemen. Dit is belangrijk om twee redenen:

  1. Het vinden van de beste ratio tussen investeringen en het verbeteren van milieuprestaties
  2. Nieuwe en meer duurzame technologie impliceert een hogere graad van legitimiteit voor operaties in het Noordpoolgebied.

Om het potentieel aan mogelijkheden voor een duurzame ontwikkeling van het Noordpoolgebied mogelijk te maken, neemt Wageningen University & Research het voortouw om internationale allianties te bouwen met bedrijven, overheden en NGO's.