Taken van het CDM

De CDM heeft de volgende taken:

 • Toetsing van stoffen en co-vergistingsmaterialen op basis van het hiervoor vastgestelde protocol:  Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet
 • Toetsing van bemestingsadviezen op basis van het hiervoor vastgestelde protocol: Protocol Actualisering Bemestingsadviezen voor Stikstof
 • Toetsing van het risico op emissies bij gebruik van dierlijke mest op andere wijze dan voorgeschreven in het Besluit Gebruik Meststoffen, op basis van het hiervoor vastgestelde protocol: Protocol gebruiksvoorschriften dierlijke mest
 • Beantwoording van vragen over dierlijke forfaits en co-vergistingsmaterialen in het kader van handhaving van de Meststoffenwet door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
 • Vaststellen van de wetenschappelijke uitgangspunten voor de jaarlijkse berekening van ammoniakemissie uit de landbouw.
 • Review van het jaarlijkse rapport van RIVM en Wageningen Economic Research over de monitoring van implementatie van derogatie in Nederland.
 • Onderhoud van dierlijke forfaits (excreties en gasvormige emissies) die in het kader van de Meststoffenwet worden toegepast.
 • Op verzoek van het ministerie van EZ kan de CDM beoordelingen (reviews) uitvoeren van wetenschappelijk rapporten over aspecten die van belang zijn voor de Meststoffenwet.
 • Het vaststellen van mestverwerkingspercentage in het kader van het nieuwe mestbeleid op basis van een in 2014 op te stellen protocol.
 • Monitoring van de mestmarkt op basis van een in 2014 op te stellen protocol.
 • Reviews van rapporten over ammoniak- en mestbeleid